Publications – 2010

•   ŻARDECKI D.: Badania wrażliwości optymalizowanego manewru wyprzedzania z uwagi na luz i tarcie w układzie kierowniczym(Sensitivity analysis of optimized overtaking manoeuvre in consideration of freeplay and dry friction parameters of steering system). Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, The Warsaw University of Technology, 1(77)2010, ISSN 1642-347X, 359–370.

•   WIĘCKOWSKI D., WICHER J.: Bezpieczeństwo i komfort dzieci przewożonych w fotelikach samochodowych(Safety and comfort of children transported in child car seats). Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, The Warsaw University of Technology, 1(77)2010, ISSN 1642-347X, 77–93.

•   PROCHOWSKI L., ZIELONKA K.: Metody badań i wyniki pomiarów obciążeń dynamicznych pasażerów podczas uderzenia autobusu w przeszkodę(Methods of testing and results of measurements of the dynamic loads acting on passengers during a bus impact against an obstacle). Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, The Warsaw University of Technology, 1 (77)2010, ISSN 1642-347X , 255–266.

•   KIERACIŃSKA A.: Ekologia na czterech kołach(Ecology on four wheels). Ecomanager, 3/2010, ISDN 2080-511X, 46–47.

•   LOZIA Z., CUP A., MITRASZEWSKA I., PIĘTKA T. WIĘCKOWSKI D.: Wymagania minimalne dla „symulatorów wysokiej klasy” stosowanych w szkoleniu kierowców(Minimum requirements of the “top-of-the-range” driver training simulators). Logistyka 4/2010, 20 + CD (full text).

•   WIĘCKOWSKI D., ŻARDECKI D.: Influence of freeplay and friction in steering system on double lane change manoeuvre. Logistyka 4/2010, 25 + CD (full text).

•   WICHER J., WIĘCKOWSKI D.: Wpływ drgań fotelika samochodowego na komfort podróżowania dziecka w samochodzie/ Influence of vibrations of the child seat on the comfort of child’s ride in a car. Eksploatacja i niezawodność,4(48)2010, 102–110.

•   PROCHOWSKI L., ZIELONKA K.: Dynamic loads exerted on legs of seated passengers during frontal collision of a bus with obstacle. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, 3/2010, 377–384.

•   SKONIECKI P., ABRAMOWICZ W.: Doświadczalne i symulacyjne badania parametrów absorbera energii uderzenia dla pojazdu formuła student(Experimental and simulation testing of performance characteristics of an impact energy absorber for a vehicle for the “student” formula). The 7th Conference “Logistics. Transport Systems. Safety in Transport” LOGITRANS, the Technical University of Radom, the Faculty of Transport and Electrical Engineering.

•   ŁUKIANOW S., TOKARZEWSKI J.: Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) pojazdu samochodowego na modelu stanowiska poligonowego(Electromagnetic compatibility (EMC) testing of an automotive vehicle on a model of a field test stand). Journal of KONES Powertrain and Transport.

 

•   MUSZYŃSKI A.: Zastosowanie przegubów plastycznych w strukturze nadwoziowej samochodu dla zwiększenia bezpieczeństwa jadących/ The use of hinge-like-joints in car body structures to improve side impact safety. The Archives of Automotive Engineering, PIMOT, 1/2010, 45–57.

•   WRÓBEL J., JARCZEWSKI P.: Zastosowanie technologii relacyjnych baz danych do wspomagania nietypowych prac diagnostycznych na przykładzie aplikacji do legalizacji ponownej analizatorów spalin samochodowych(The use of the relational database technology to support non-standard diagnostic jobs, with taking as an example the application for revalidation of automotive exhaust-gas analysers). Przegląd Mechaniczny5/10 24–27.

•   BAJDOR K., BIERNAT K.: Biopaliwa jako alternatywne nośniki energii w silnikach spalinowych, klasyfikacja i perspektywy rozwoju/ Biofuels as alternative energy carriers in IC engines; classification and development prospects. The Archives of Automotive Engineering, 1/2011 (51), Warszawa 2011, 5–19 (Polish version) and 23–137 (English version).

•   WICHER J.: Rozpraszanie energii kinetycznej samochodu przez przesuwną betonową barierę drogową/ Kinetic energy dissipation by a portable concrete traffic barrier.The Archives of Automotive Engineering, 1/2011 (51), Warszawa 2011, 97–115 (Polish version) and 215–233 (English version).

•   WIĘCKOWSKI D.: Podstawy modelowania biomechanicznego w środkach transportu/ The fundamentals of biomechanical modelling in transport facilities. The Archives of Automotive Engineering, 2/2011 (52), Warszawa 2011, 191–206 (Polish version) and 81–96 (English version).

•   SAMSON – BRĘK I.: Zastosowanie metody oceny cyklu życia LCA do oszacowania wpływu na środowisko wytwarzania paliwa biogazowego do silników spalinowych/ Application of the life cycle assessment (LCA) method to the estimation of environmental impact of the generation of biogas as an engine fuel. The Archives of Automotive Engineering, 2/2011 (52), Warszawa 2011, 179–189 (Polish version) and 69–79 (English version).

•   CHŁOPEK Z., JAKUBOWSKI A., KIERACIŃSKA A.: Badania laboratoryjnego urządzenia do ograniczania emisji pyłów z układu hamulcowego pojazdów/ Examination of a laboratory system to reduce dust emission from braking systems of automotive vehicles. The Archives of Automotive Engineering, 3/2011 (53), Warszawa 2011, 103–116 (Polish version) and 5–18 (English version).

•   ŻUCHOWSKI A., PROCHOWSKI L.: Analiza stanu bezpieczeństwa pasażerów na tylnych siedzeniach samochodu osobowego podczas wypadku drogowego/ The analysis of safety of rear seat passengers of a passenger car during the road accident. The Archives of Automotive Engineering, 3/2011 (53), Warszawa 2011, 181–198 (Polish version) and 81–98 (English version).

•   Frydrych J., Kołodziejczyk K.: Badanie wpływu biokomponentów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na smarność oleju napędowego niskosiarkowego/ Study of the impact of bio-components produced from vegetable oils and animal wastes on the low-sulfurdiesel fuel lubricity. Chemik5/2010 (64), 356–361.

•   Wellisch M., Jungmeier G., Karbowski A., Patel M. K., and Rogulska M.: Biorefinery systems – potential contributors to sustainable innovation. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 4/2010, 275–286 (see abstract).

•   Malinowski A.: Methane dehydroaromatization on Mo and Re/H-ZSM5 promoted by rare earth elements. Fuel Processing Technology.

•   Rogulska M.: Biorefinery systems – potential contributors to sustainable innovation. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 4/2010, 279–286 (co-author).

 

•   Krasuska E., Cadórniga C., Tenorio J. L., Testa G., Scordia D.: Potential land availability for energy crops production in Europe. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, vol. 4, issue 6/2010, 658–673 (see abstract).

•   Hiratsuka K., Abe T., Kajdas C.: Tribocatalytic oxidation of ethylene in the rubbing of palladium against aluminum oxide. Tribology International, 2010, 43, 1659–1664.

•   Vlad M., Szczerek M. M., Michalczewski R., Kajdas C., Tomasik C., Osuch-Slomka C.: The influence of antiwear additive concentration on the tribological behaviour of a C:H:W/steel tribosystem. Proc. IMechE Part J: J. Engineering Tribology, 2010, 224, 1079–1089.

•   Dante R. C., Kajdas C., Kulczycki A.: Theoretical advances in the kinetics of tribochemical reactions. Reac Kinet Mech Cat 2010, 99, 37-46.

•   Dziołak P., Biernat K.: Techniczne i technologiczne możliwości budowy kompleksów biorafineryjnych w Polsce(Technical and technological possibilities of the construction of biorefinery complexes in Poland). Studia Ecologiae et Bioethicae, 8/2010, The Institute of Ecology and Bioethics of the Cardinal Stefan WyszyńskiUniversity in Warsaw (UKSW).

•   Nadana D., Biernat K.: Wpływ technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii geotermalnej na stan środowiska(Environmental impact of the technology of the obtaining and use of geothermal energy). Studia Ecologiae et Bioethicae, 8/2010, The Institute of Ecology and Bioethics of the Cardinal Stefan WyszyńskiUniversity in Warsaw (UKSW).

•   Gołębiowski K., Biernat K.: Analiza procesów magazynowania biowodoru jako paliwa(Analysis of the biohydrogen fuel storage processes). Studia Ecologiae et Bioethicae, 8/2010, The Institute of Ecology and Bioethics of the Cardinal Stefan WyszyńskiUniversity in Warsaw (UKSW).

•   Biernat K., Siewierski J.: Rynek paliw 2009(The fuel market in 2009). Publications of the Polish Chamber of Liquid Fuels, Warsaw, February 2010.

•   Biernat K., Dziołak P., Gis W., Żółtowski A.: Biogas in Poland – actual condition and perspective of development. “4. Rostocker Bioenergieforum – Zukunftstechnologien für Bioenergie,” Żółtowski Zeszyty Naukowe: Institut für Umweltingenieurwesen, Band 27, Rostock, 2010.

•   Biernat K.: Biopaliwa – definicje i wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej(Biofuels: EU definitions and requirements). Czysta Energia, 10, October 2010 (25–28).

•   Biernat K.: Rozwój technologii wytwarzania biopaliw(Development of biofuel production methods). Czysta Energia, 11, November 2010 (33–36).

•   Matuszewska A.: Przegląd technologii otrzymywania węglowodorów syntetycznych z biomasy(Review of technologies of synthetic hydrocarbons production from biomass). Chemik, 5/2010(64), 344–349.

•   Jakubiak A., Filipczak-Rutkowska M.: Biomasa – surowiec energetyczny, instrumenty wsparcia, uwarunkowania prawne(Biomass – raw energy materials, tools support, legal considerations). Chemik, 5/2010(64), 337–343.

•   Frydrych J, Kołodziejczyk K.: Badanie wpływu biokomponentów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego na smarność oleju napędowego niskosiarkowego(Study of the impact of bio-components produced from fatty acids and animal wastes on the low-sulfur diesel fuel lubricity). Chemik, 5/2010(64), 356–361.

•   Odziemkowska M.: Bioetanol jako komponent biopaliw do zasilania silników Diesla(Bioethanol as a component of biofuels for use in diesel engines). Chemik, 5/2010(64), 350–351.

•   Samson-Bręk I.: Możliwości wykorzystania biogazu rolniczego do produkcji paliwa silnikowego(Possibilities of the use of agricultural biogas for the production of a motor fuel). Studia Ecologiae et Bioethicae, 7/2009, The Institute of Ecology and Bioethics of the Cardinal Stefan WyszyńskiUniversity in Warsaw (UKSW).

 

•   Samson-Bręk I.: Standaryzacja metod badania jakości biopaliw(Standardisation of biofuel testing methods). Towaroznawcze Problemy Jakości, 4(21)2009.

 

•   Samson-Bręk I., Filip A.: Miejsce oceny cyklu życia w systemie zarządzania środowiskowego(The place of the Life Cycle Assessment in the environmental management system). Studia Ecologiae et Bioethicae, 11/2010. The Institute of Ecology and Bioethics of the Cardinal Stefan WyszyńskiUniversity in Warsaw (UKSW).

•   Kajdas C., Kulczycki A., Kurzydłowski K. J., Molina G. J.: Activation Energy of Tribochemical and Heterogeneous Catalytic Reactions. Materials Science (Poland), 28, 2/2010, 523–533.

•   Rogulska M.: Rynek biomasy stałej w Polsce i perspektywy rozwoju(Solid biomass market in Poland). Czysta Energia, 6/2010.

•   Rogulska M.: Jazda na (bio)gazie u naszych sąsiadów((Bio)gas-powered drive at our neighbours’). Czysta Energia, 12/2010.

•   Kowalski Ł.: Złapać wiatr w żagle(To catch the wind). Energetyka Cieplna i Zawodowa, 12/2010, 1/2011.

•   Samson-Bręk I.: Prognozowanie energetyczne w gminie miejsko-wiejskiej(Energy forecasting for a commune of mixed urban and rural type). In: Inwestowanie w energetykę odnawialną – aspekty ekologiczne, technologie, finansowanie i benchmarking(Investments in renewable energy – environmental aspects, technologies, financing, and benchmarking). The Lodz University of Technology, Lodz, 2010.